задълженията за вик услуги тежест за общата вещ

на Министерския съвет. През 2022 г. за тях авансово бяха осигурени първите 50% от общата стойност на проектите, което даде възможност за стартир.

Провеждане в кратки срокове на производството по ликвидация на дружества, които отговарят на определени условия, включително да не са.

За поредна година в Ямбол ще отбележат Деня на бащата. Празникът се организира от Архиерейското наместничество и ще се проведе пред.

Припомняме, че договорът за финансиране на ВиК проекта бе подписан.

кандидатства по следващ етап. Общата стойност на проекта е 19 милиона.

на твърдо гориво (дърва, въглища и др.). Кандидатите не трябва да имат задължения за осигуровки и данъци. Осъждани лица също нямат право да.

лева на Столичната община за разплащането на проблемни ВиК проекти, финансирани с евросредства. Така ще се елиминира опасността местната в.

От 1 януари 2024 г. Националната агенция за приходите въвежда нови критерии за определяне на дружествата като големи или средни данъкоплатци.

в НАП ще извършват дейности, свързани с годишно приключване за.

и задължения подлежащи на принудително събиране чрез електронните услуги.

Но никога не съм си мислела, че ще стана тежест за собственото си дете. Моля Бог да ми дава здраве, за да мога да се грижа сама за себе си,

Завършете служебните си задачи, за да си спестите проблемите при все още ретроградния Меркурий. Задълженията ви на работното място са натов.

модел фактура от вик такса услуги съгласно одобрени от КЕВР бизнес планове на ВиК дружествата, определи нови цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС, влизащи в сила от 01.01.2024г. Novini Blog – Комисията за енергийно и водно регулиране ще определи новите цени на водата от 1-ви януари. цената на ВиК услугите, които предоставят. ВиК услугите поскъпват от 1 януари 2024 г.

Това са първите официални процедури, стартирани съгласно Закона за цифровите услуги (DSA.

DSA налага допълнителни задължения за защита на.

Затова с грижа за София като общински съветник.

проблема с разплащането на проектите за ВиК инфраструктура. Това написа във фейсбук.

Срокът за смяна на личен лекар изтича утре, 29.12 – последния работен ден за тази година.

Намерихме решение за липсващите средства за ВиК инфраструктурата на София. Заедно с.

Вашият коментар